Λίλλιαν Μαρκάκη
Γιώργος Οικονόμου
Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα
Γιώργος Τσουκαλάς
Δημήτρης Πιτούλης