Προϋπολογισμός & Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 - Παρέμβαση Δημάρχου Κ.Πελετίδη στη Δ.Ε Μεσσάτιδας