Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019 τοποθετηση δημαρχου Βασιλη Βαλασοπουλου