Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αρμοδιότητες των Περιφερειών (τροπολογία)