Καφατσάκη - Βλάχου Σταματία
Χατζιδάκης Διονύσιος
Γιώργος Παπανικολάου
Σταύρος Τζουλάκης
Μπίρμπας Δημήτριος